เทศกาลชมต้นแปะก๊วย ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์ประจำจังหวัดอิบารากิ 1 – 23 พ.ย. 2019

茨城県立歴史館

The gingko trees at Ibaraki Prefectural Archives will lit up between November 9th – 13th, 17:15 – 20:15. A special projection mapping event will be held on November 9th – 10th.

夜间点灯从11月9号开始至13号结束(17:15~20:15)。第一天11月9号、10号展开光雕投影秀。

夜間點燈期間為11月9日~13日(17:15~20:15)。 11月9日與10日還有光雕投影秀。

“밤에 실시하는 라이트 업은 11월 9일~13일(17:15~20:15) 11월 9일, 10일은 프로젝션 매핑을 개최.”

ช่วงระยะเวลางานไลท์อัพ 9 – 13 พ.ย. (17 : 15 – 20 : 15) 9 – 10 พ.ย. จัดนิทรรศการ Projection Mapping

茨城県立歴史館

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์ประจำจังหวัดอิบารากิ ณ อ.มิโตะมีชื่อเสียงด้านต้นแปะก๊วย โดยทุกปีใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กและผู้ใหญ่ต่างพากันมาเดินเที่ยวชมความสวยงามเหลืองอร่าม อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรม อาทิ คอนเสิร์ต ฯลฯ ในช่วงงาน

茨城県立歴史館
茨城県立歴史館

ข้อมูล

Home

การเดินทาง

ที่อยู่ : 2 Chome-1-15 Midorichō, Mito-shi, Ibaraki-ken

Tel: 029-225-4425

Tel: 029-225-4425

Tel:029-225-4425

전화:029-225-4425

Tel: 029-225-4425

Fax: 029-228-4277

Fax: 029-228-4277

Fax:029-228-4277

팩스:029-228-4277

Fax: 029-228-4277

By public transport:

电车和巴士

搭乘電車和巴士

대중교통

โดยรถไฟและรถยนต์:นั่งรถบัสจากชานชาลาที่ 4 ตรงประตรูทางด้านทิศเหนือของสถานีมิโตะเพื่อไป Sakura-gawa Nishi-danchi และลงที่ Rekishi-kan Kairakuen Iriguchi

By car:

自驾

開車前往

자동차

โดยรถยนต์:ประมาณ 7 กม. 15 นาที จาก Mito IC ทางด่วน Joban หรือ ประมาณ 3.1 กม. 7 นาที จากสถานีมิโตะ

Admission: free entrance to museum grounds

门票:园内免费(馆内参观则需购买门票)

門票:入園免費 (館內參觀則需購買門票)

입장료:역사관 부지 입장은 무료

ค่าเข้าชม : ฟรีสำหรับเข้าชมต้นแปะก๊วย

Opening Hours: 07:00 – 18:00. 07:00 – 20:15 during the illuminations.

开放时间:7:00~18:00 点灯期间到20:15为止。

開園時間:7:00~18:00 夜晚打燈期間延長至20:15。

개원시간:7:00~18:00 라이트 업 기간중에는 20:15까지.

เวลา : 7 : 00 – 18 : 00 งานไลท์อัพเปิดถึง 20 : 15

As well as the museum itself, the grounds of the Prefectural Archives are also home to an Edo Period (1602-1868) farm house and Meiji Period (1868 – 1912) Western-style school building.

宽广的园内,除了历史馆本馆之外,还移建了江户时代的农家建筑和明治时代的西洋风校舍。

寬廣的園內,除了本館之外,還有移築到這裡展覽的江戶時代老厝及明治時代的洋風校舍。

역사관 외에도 이축한 에도시대의 농가 건축과 메이지시대의 서양식 건물이 있습니다.

ภายในพื้นที่กว้างมีอาคารหลัก (ฮอนคัง) อาคารบ้านเรือนในยุคเอโดะ และโรงเรียนสไตล์สากลที่สร้างตั้งแต่ยุคเมจิ