เทศกาลชมดอกไม้ไฟ ณ อิบารากิ 2019

 

2019 Fireworks Displays
2019 茨城花火大会
2019茨城縣煙火大會
2019 이바라키 불꽃축제
เทศกาลชมดอกไม้ไฟ ณ อิบารากิ 2019
The highlight of the Japanese summer!
盛夏夜梦!
仲夏夢幻夜!
한여름밤의 꿈!
ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความฝันท่ามกลางฤดูร้อน

Fireworks displays are held throughout Ibaraki Prefecture during the summer months. With various types of fireworks unique to Japan, fireworks are a must for your summer bucket-list. Right next door to Tokyo, Ibaraki is a great place to experience this Japanese summer tradition. In fact, one of Japan’s largest fireworks displays, the All Japan Fireworks Competition, is held in Tsuchiura, Ibaraki, at the beginning of October. Grab your friends and family and make the trip for a spectacular show!

夏天的茨城,在各地都有举办花火大会。 有在夜空绽放的大大的花尺玉花火,还有在水边光彩夺目的速射连放花火。 天花无数月中开,五采祥云绕绛台。 堕地忽惊星彩散,飞空旋作雨声来。—明代瞿佑【烟火戏】 观赏瞬间美丽的花火绽放于夜空,机不可失。 来吧,来茨城吧。让我们共赴这仲夏夜之梦。 此外、在10月初还有大规模的土浦全国花火竞技大会。 请一定携家带眷与亲朋好友来观赏哟!

夏季的茨城縣將會在各地陸續展開煙火大會。 用空中綻放的盛大花火與水上煙火秀,點綴夏日的夜空絢爛精彩。 曇花一現的美麗,帶來一季永恆的回憶。 10月初,則會舉辦土浦全國花火競賽大會, 千萬不要錯過,這一年一次的煙火盛會。

여름, 이바라키현의 각지에서 불꽃놀이 축제가 열립니다. 하늘에는 갖가지 불꽃이 커다란 원을 꽃피우고, 수많은 별들이 흩어지듯 연속으로 터지는 불꽃이 수면 위를 장식합니다. 도쿄에서 가까운 이바라키에서 불꽃놀이를 즐겨보는건 어떨까요? 10월 초에는 대규모의 쓰치우라 전국 불꽃놀이 경기 대회가 있습니다. 가족, 친구와 함께 꼭 한번 방문해 주세요.

เทศกาลดอกไม้ไฟจะถูกจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดอิบารากิ พลุดอกไม้ไฟลูกยาวจะกลายเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่ที่แบ่งบานในยามค่ำคืนและดอกไม้ไฟเป็นชุดที่คอยแต่งแต้มสีสันให้กับสายน้ำ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก อิบารากิใกล้กับโตเกียว จึงอยากเรียนเชิญให้ท่านมาสัมผัสฤดูร้อนของญี่ปุ่น ณ อิบารากิ อีกทั้งจะมีการประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระในต้นเดือนตุลาคม

Please bring a torch/flashlight in case of natural disasters such as earthquaes. Drone photography is not allowed.

※以防地震等自然灾害突然发生,请带手电筒参加活动。 ※禁止使用小型无人驾驶飞机。

※請攜帶手電筒,以防地震等緊急天災。 ※不可使用空拍機。

※지진 등, 자연재해에 대비하여 손전등을 지참해 주십시오. ※소형 무인비랭기(드론 등)의 사용은 금지되어 있습니다.

※กรุณาพกไฟฉายมาด้วย เพื่อใช้ในยามเกิดแผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชาติ ※ไม่อนุญาติให้ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

Oarai Maritime Fireworks (Oarai)
大洗海上花火大会(大洗町)
大洗海上煙火大會(大洗町)
오아라이 해상 불꽃놀이
เทศกาลดอกไม้ไฟโออาไรไคโจ (ต.โออาไร)
 • Date : 27th July 2019
 • 举办日期 : 2019/7/27
 • 活動日期 : 2019/7/27
 • 개최일 : 7월 27일
 • วัดจัดงาน : 27 กรกฎาคม
 • Time : 20:00 – 21:00
 • 时间 : 20:00~21:00
 • 時間 : 20:00~21:00
 • 시간 : 20:00~21:00
 • เวลา : 20:00 – 21:00
 • Venue : Oarai Sunbeach
 • 会场 : 大洗阳光海滩
 • 地點 : 大洗陽光沙灘
 • 장소 : 오아라이 선비치
 • สถานที่ : Oarai Sun Beach
 • Number of Fireworks : around 3000
 • 花火数量 : 约3,000发
 • 煙火發數 : 約3,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 3,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 3,000 นัด
 • Inquiries : Oarai Town Office Tourism Division 029-267-5111
 • 咨询/电话 : 大洗町商工观光课:029-267-5111
 • 洽詢/電話號碼 : 大洗町商工觀光課:029-267-5111
 • 문의/전화번호 : 오아라이 상공관광과:029-267-5111
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : ฝ่ายการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวตำบลโออาไร

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Ajigaura Coast Fireworks (Hitachinaka)
阿字浦海岸花火大会(常陆那珂市)
阿字浦海岸煙火大會(常陸那珂市)
아지가우라 해안 불꽃놀이 (히타치나카시)
เทศกาลดอกไม้ไฟชายหาดอาจิกาวุระ (อ.ฮิตาจินาคะ)
 • Date : 28th July 2019
 • 举办日期 : 2019/7/28
 • 活動日期 : 2019/7/28
 • 개최일 : 7월 28일
 • วัดจัดงาน : 28 กรกฎาคม
 • Time : 19:00 – 20:30
 • 时间 : 19:00~20:30
 • 時間 : 19:00~20:30
 • 시간 : 19::00~20:30
 • เวลา : 19:00 – 20:20
 • Venue : Ajigaura Coastline
 • 会场 : 阿字浦海岸
 • 地點 : 阿字浦海岸
 • 장소 : 아지가우라 해안
 • สถานที่ : ชายหาดอาจิกาวุระ
 • Number of Fireworks : around 2500
 • 花火数量 : 约2,500发
 • 煙火發數 : 約2500發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 2,500발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 2,500 นัด
 • Inquiries : Display Management Office 029-265-7113
 • 咨询/电话 : 实行委员会:029-265-7113
 • 洽詢/電話號碼 : 執行委員會:029-265-7113
 • 문의/전화번호 : 실행위원회:029-265-7113
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : คณะกรรมการ : 029-265-7113

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Hitachi Port Festival (Hitachi)
日立港节(日立市)
日立港祭(日立市)
히타치항 축제 (히타치시)
ฮิตาจิโคมัตสึริ (อ.ฮิตาจิ)
 • Date : 28th July 2019
 • 举办日期 : 2019/7/28
 • 活動日期 : 2019/7/28
 • 개최일 : 7월 28일
 • วัดจัดงาน : 28 กรกฎาคม
 • Time : 19:30 – 20:15
 • 时间 : 19:30~20:15
 • 時間 : 19:30~20:15
 • 시간 : 19:30~20:15
 • เวลา : 19:30 – 20:15
 • Venue : Hitachi Port
 • 会场 : 日立港区内
 • 地點 : 日立港區内
 • 장소 : 히타치항구 내
 • สถานที่ : ภายในท่าเรือฮิตาจิ
 • around 2000
 • 约2,000发
 • 約2,000發
 • 약 2,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 2,000 นัด
 • Hitachi Port Festival Manangement Office 0294-53-5330
 • 实行委员会:0294-53-5330
 • 日立港祭執行委員會:0294-53-5330
 • 히타치항 축제 실행위원회:0294-53-5330
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : คณะกรรมการ : 0294-53-5330

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Mito Komon(Mito)
水户黄门节花火大会(水户市)
水戶黃門祭煙火大會(水戸市)
미토 코몬 마쓰리 불꽃놀이 (미토시)
เทศกาลดอกไม้ไฟมิโตะโคมง (อ.มิโตะ)
 • Date : 20th July 2019
 • 举办日期 : 2019/7/20
 • 活動日期 : 2019/7/20
 • 개최일 : 7월 20일
 • ัดจัดงาน : 20 กรกฎาคม
 • Time : 19:30 – 21:00
 • 时间 : 19:30~21:00
 • 時間 : 19:30~21:00
 • 시간 : 19:30~21:00
 • เวลา : 19:30 – 20:30
 • Venue : Lake Senba
 • 会场 : 千波湖
 • 地點 : 千波湖
 • 장소 : 센바호수
 • สถานที่ : ทะเลสาปเซนบาโกะ
 • Number of Fireworks : around 7000
 • 花火数量 : 约7,000发
 • 煙火發數 : 約7,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 7,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 7,000 นัด
 • Inquiries : Mito Tourism Association 029-224-0441
 • 咨询/电话 : 水户观光会展协会:029-224-0441
 • 洽詢/電話號碼 : 水戶觀光協會:029-224-0441
 • 문의/전화번호 : 미토 관광 컨벤션 협회:029-224-0441
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวมิโตะ : 029-224-0441

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Kokaigawa Fireworks (Chikusei)
小贝川花火大会
小貝川煙火大會(筑西市)
고카이강 불꽃놀이
เทศกาลดอกไม้ไฟแม่น้ำโคไคกาวะ
 • Date : 3rd August 2019
 • 举办日期 : 2019/8/3
 • 活動日期 : 2019/8/3
 • 개최일 : 8월 3일
 • วัดจัดงาน : 3 สิงหาคม
 • Time : 19:00 – 21:00
 • 时间 : 19:00~21:00
 • 時間 : 19:00~21:00
 • 시간 : 19:00~21:00
 • เวลา : 19:00 – 21:00
 • Venue : Kokaigawa Rver, 300m downriver from Narita Bridge
 • 会场 : 小贝川河畔 成田桥下流300m
 • 地點 : 小貝川河畔・成田橋下流300m
 • 장소 : 고카이강 강가 나리타교 하류 300m
 • สถานที่ : ริมฝั่งแม่น้ำโคไคกาวะ ปลายน้ำสะพานนาริตะ 300 ม.
 • Number of Fireworks : around 2000
 • 花火数量 : 约2,000发
 • 煙火發數 : 約2000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 2,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 2,000 นัด
 • Inquiries : Chikusei City Tourism Division 0296-20-1160
 • 咨询/电话 : 筑西市观光振兴课: 0296-20-1160
 • 洽詢/電話號碼 : 筑西市觀光振興課: 0296-20-1160
 • 문의/전화번호 : 치쿠세이시 관광부흥과:0296-20-1160
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : โคไคกาวะฮานาบิโนะไค

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Shimotsuma Sanuma Fireworks (Shimotsuma)
下妻节下妻砂沼花火大会(下妻市)
下妻祭下妻砂沼煙火大會(下妻市)
시모쓰마 축제 시모쓰마모래사장 불꽃놀이 (시모쓰마시)
เทศกาลดอกไม้ไฟชิโมะทสึมะฮินุมะ (อ.ชิโมะทสึมะ)
 • Date : 3rd August 2019
 • 举办日期 : 2019/8/3
 • 活動日期 : 2019/8/3
 • 개최일 : 8월 3일
 • วัดจัดงาน : 3 สิงหาคม
 • Time : 19:30 – 21:00
 • 时间 : 19:30~21:00
 • 時間 : 19:30~21:00
 • 시간 : 19:30~21:00
 • เวลา : 19:30 – 21:00
 • Venue : Lake Sanuma
 • 会场 : 砂沼湖上
 • 地點 : 砂沼湖上
 • 장소 : 모래사장
 • สถานที่ : ทะเลสาบซะนุมะ
 • Number of Fireworks : around 3000
 • 花火数量 : 约3,000发
 • 煙火發數 : 約3,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 3,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 3,000 นัด
 • Inquiries : Shimotsuma Chamber of Commerce 0296-43-3412
 • 咨询/电话 : 下妻市商工会:0296-43-3412
 • 洽詢/電話號碼 : 下妻市商工会:0296-43-3412
 • 문의/전화번호 : 시모쓰마시 상공회:0296-43-3412
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : ศูนย์การค้าอำเภอชิโมะทสึมะ : 0296-43-3412

 

Koga Fireworks (Koga)
古河花火大会(古河市)
古河煙火大會(古河市)
고가 불꽃놀이 대회 (고가시)
เทศกาลดอกไม้ไฟโคกะ (อ.โคกะ)
 • Date : 3rd August 2018
 • 举办日期 : 2019/8/3
 • 活動日期 : 2019/8/3
 • 개최일 : 8월 3일
 • วัดจัดงาน : 3 สิงหาคม
 • Time : 19:20 – 20:30
 • 时间 : 19:20~20:30
 • 時間 : 19:20~20:30
 • 시간 : 19:20~20:30
 • เวลา : 19:20 – 20:30
 • Venue : Koga Golf Links (Watarase River area)
 • 会场 : 古河高尔夫球场(渡良濑川河川)
 • 地點 : 古河GOLF LYNX(渡良瀬川河川)
 • 장소 : 고가 골프링크스 (와타라세강 하천)
 • สถานที่ : Koga Golf Links (แม่น้ำวาทาราเซะกาวะ)
 • Number of Fireworks : around 20,000
 • 花火数量 : 20,000发
 • 煙火發數 : 約20,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 20,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 20,000นัด
 • Inquiries : Koga City Tourism Division, Management Office 0280-22-5111
 • 咨询/电话 : 古河市观光物产课(实行委员会):0280-22-5111
 • 洽詢/電話號碼 : 古河市觀光物産課(執行委員會):0280-22-5111
 • 문의/전화번호 : 고가시 관광물산과 (실행위원회)
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : ฝ่ายการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภอโคกะ (คณะกรรมการ) : 0280-22-5111

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Akeno Sunflower Festival (Chikusei City)
川岛地区花火大会(筑西市)
川島地區煙火大會(筑西市)
가와시마지구 불꽃놀이 대회 (치쿠세이시)
เทศกาลดอกไม้ไฟเขตคาวาจิมะ (อ.จิคุเซ)
 • Location: Miyayama Furusato Fureai Park area, Miyayama, Chikusei City
 • 2019年的川岛地区的花火大会取消了。
 • 2019年的川島地區煙火大會活動中止
 • 장소:치쿠세이시 미야야마지구(미야야마 후루사토 공원 주변)
 • ยกเลิกการจัดเทศกาลดอกไม้ไฟเขตคาวาจิมะ
 • 19:20~21:30
 • 19:20~21:30
 • 19:20~21:30
 • 19:20~21:30
 • 19:20 – 21:30
 • Car Parking: temporary car park located near Miyayama Furusato Fureai Park area (available during the sunflower festival period)
 • 鬼怒川河川敷川岛桥南侧
 • 鬼怒川河川敷川嶋橋南側
 • 기누가와 하천 가와시마교 남쪽
 • บริเวณแม่น้ำคินุกาวะ ทางด้านทิศใต้สะพานคาวะจิมะ
 • Inquiries: 0296-20-1160
 • 約2,000发
 • 約2,000發
 • 약 2,000발
 • ประมาณ 2,000 นัด
 • Car Parking: temporary car park located near Miyayama Furusato Fureai Park area (available during the sunflower festival period)
 • 川岛地区花火大会执行委员会: 0296-20-1160
 • 筑西市觀光振興課: 0296-20-1160
 • 치쿠세이시 관광부흥과: 0296-20-1160
 • คณะกรรมการบริหารเทศกาลดอกไม้ไฟเขตคาวาจิมะ : 0296-20-2283

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Sunset Festival in Tennozaki (Namegata)
Sunset Festa IN 天王崎(行方市)
落日嘉年華 IN 天王崎(行方市)
선셋 페스타 IN 덴노자키 (나메가타시)
Sunset Festat In Tennozaki Park
 • Date : 10th August 2019
 • 举办日期 : 2019/8/10
 • 活動日期 : 2019/8/10
 • 개최일 : 8월 10일
 • วัดจัดงาน : 10 สิงหาคม
 • Time : 19:30 – 21:00
 • 时间 : 19:30~21:00
 • 時間 : 19:30~21:00
 • 시간 : 19:30~21:00
 • เวลา : 19:30 – 21:00
 • Venue : Tennozaki Park
 • 会场 : 天王崎公园
 • 地點 : 天王崎公園
 • 장소 : 덴노자키 공원
 • สถานที่ : สวนเทนโนซาคิ
 • Number of Fireworks : around 7000
 • 花火数量 : 约7,000发
 • 煙火發數 : 約7,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 7,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 7,000 นัด
 • Inquiries : Namegata Tourism Association
 • 咨询/电话 : 行方市观光协会:0299-55-1221
 • 洽詢/電話號碼 : 行方市觀光協會:0299-55-1221
 • 문의/전화번호 : 나메가타시 관광협회:0299-55-1221
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สมาคมการท่องเที่ยวอำเภอนาเมกาตะ : 0299-55-1221

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Joso Kinugawa Fireworks (Joso)
常总鬼怒川花火大会(常总市)
常總鬼怒川煙火大會(常總市)
조소 기누가와 불꽃놀이 (조소시)
เทศกาลดอกไม้ไฟโจโซคินุคาวะ (อ.โจโซ)
 • Date : 11th August 2019
 • 举办日期 : 2019/8/11
 • 活動日期 : 2019/8/11
 • 개최일 : 8월 11일
 • วัดจัดงาน : 11 สิงหาคม
 • Time : 19:00 – 20:40
 • 时间 : 18:45~20:40
 • 時間 : 19:00~20:40
 • 시간 : 19:00~20:40
 • เวลา : 19:00 – 20:40
 • Venue : Hashimoto Sports Park (Kinugawa River area)
 • 会场 : 桥本运动公园(鬼怒川河畔)
 • 地點 : 橋本運動公園(鬼怒川河畔)
 • 장소 : 하시모토 운동공원
 • สถานที่ : สวนฮาจิโมโตะอุนโดโคเอน (ริ่มฝั่งแม่น้ำคินุกาวะ)
 • Number of Fireworks : around 10,000
 • 花火数量 : 约10,000发
 • 煙火發數 : 約10,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 10,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 10,000 นัด
 • Inquiries : Joso City Tourism Division 0297-23-9088
 • 咨询/电话 : 常总市商工观光课: 0297-23-9088
 • 洽詢/電話號碼 : 常總市商工觀光課: 0297-23-9088
 • 문의/전화번호 : 조소시 상공관광
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สำนักงานคณะกรรมการบริหารเทศกาลดอกไม้ไฟโจโซคินุคาวะ : 0297-22-2121

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Toride Tone River Fireworks (Toride)
取手利根川花火大会(取手市)
取手利根川大煙火(取手市)
도리데 도네가와 불꽃놀이 (도리데시)
เทศกาลดอกไม้ไฟโทริเดะโทเนะกาวะ (อ.โทริเดะ)
 • Date : 10th August 2019
 • 举办日期 :2019/8/10
 • 活動日期 : 2019/8/10
 • 개최일 : 8월 10일
 • ัดจัดงาน : 10 สิงหาคม
 • Time : 19:00 – 20:15
 • 时间 : 19:20~20:15
 • 時間 : 19:00~20:15
 • 시간 : 9:00~20:15
 • เวลา : 19:00 – 20:15
 • Venue : Toride Green Space Park
 • 会场 : 取手绿地运动公园
 • 地點 : 取手綠地運動公園
 • 장소 : 도리데 녹지 운동공원
 • สถานที่ : โทริเดะเรียคุจิอุนโดโคโอน
 • Number of Fireworks : around 7000
 • 花火数量 : 约7,000发
 • 煙火發數 : 約7,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 :
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 7,000 นัด
 • Inquiries : Toride Tourism Association
 • 咨询/电话 : 取手市观光协会: 0297-74-2107
 • 洽詢/電話號碼 : 取手市觀光協會: 0297-74-2107
 • 문의/전화번호 : 도리데시 관광협회: 0297-74-2107
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอโทริเดะ : 0297-74-2141

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Daigo Fireworks & Floating Lantern Festival (Daigo)
大子町花火大会与放灯笼(大子町)
大子町煙火大會及放水燈(大子町)
다이고마치 불꽃놀이와 등롱 띄우기 (다이고마치)
เทศกาลดอกไม้ไฟไดโกะมาจิ และลอยโคมไฟ (ต.ไดโกะ)
 • Date : 14th August 2019
 • 举办日期 : 2019/8/14
 • 活動日期 : 2018/8/14
 • 개최일 : 8월 14일
 • วัดจัดงาน : 14 สิงหาคม
 • Time : 19:30 – 20:50
 • 时间 : 19:30~20:50
 • 時間 : 19:30~20:50
 • 시간 : 19:30~20:50
 • เวลา : 19:30 – 20:50
 • Venue : Kuji River/Oshi River confluence
 • 会场 : 久慈川・押川合流地点
 • 地點 : 久慈川・押川集流地點
 • 장소 : 구지강과 오시강의 합류지점
 • สถานที่ : จุดที่แม่น้ำคุจิกาวะและแม่น้ำโอชิคาวะมาบรรจบกัน
 • Number of Fireworks : around 3300
 • 花火数量 : 约3,300发
 • 煙火發數 : 約3300發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 3,300발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 3,300 นัด
 • Inquiries : aigo Tourism Association 0295-72-0285
 • 咨询/电话 : 大子町观光协会:0295-72-0285
 • 洽詢/電話號碼 : 大子町觀光協會:0295-72-0285
 • 문의/전화번호 : 다이고마치 관광협회:0295-72-0285
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลไดโกะ

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Ushiku Daibutsu (Big Buddha) Fireworks (Ushiku)
牛久大佛「万灯会」花火(牛久市)
牛久大佛「萬燈會」煙火(牛久市)
우시쿠대불「만도에」불꽃 (우시쿠시)
อุชิคุไดบุทสึ “มันโทเอ” ฮานาบิ (อ.อุชิคุ)
 • Date : 15th August 2019
 • 举办日期 : 2018/8/15
 • 活動日期 : 2019/8/15
 • 개최일 : 8월 15일
 • วัดจัดงาน : 15 สิงหาคม
 • Time : Fireworks Offering Ceremony 19:00, Main Fireworks Show 21:00 – 22:00
 • 时间 : 奉纳花火 19:00~ &主场 21:00〜22:00
 • 時間 : 煙火獻祭 19:00左右 , 煙火大會21:00〜22:00
 • 시간 : 봉납불꽃 19:00쯤 메인 불꽃놀이 21:00〜22:00
 • เวลา : เริ่มตั้งแต่ 19:00 & โชว์หลักเริ่ม 21:00
 • Venue : Ushiku Daibutsu
 • 会场 : 牛久大佛园内
 • 地點 : 牛久大佛園内
 • 장소 : 우시쿠대불 원내
 • สถานที่ : ภายในบริเวณอุชิคุไดบุทสึ
 • Number of Fireworks : around 1200
 • 花火数量 : 约1,200发
 • 煙火發數 : 約1,200發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 1,200발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 1,200 นัด
 • Inquiries : Ushiku Daibutsu Management Office
 • 咨询/电话 : 牛久大佛管理事务所: TEL: 029-889-2931
 • 洽詢/電話號碼 : 牛久大佛管理事務所: TEL: 029-889-2931
 • 문의/전화번호 : 우시쿠대불 관리사무소 TEL: 029-889-2931
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สำนักงานการจัดการอุชิคุไดบุทสึ : TEL: 029-889-2931

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Itako Fireworks (Itako)
水乡潮来花火大会(潮来市)
水郷潮來煙火大會(潮來市)
스이고 이타코 불꽃놀이 (이타코시)
เทศกาลดอกไม้ไฟซุยโกอิตาโกะ (อ.อิตาโกะ)
 • Date : 17th August 2019
 • 举办日期 : 2018/8/17
 • 活動日期 : 2018/8/17
 • 개최일 : 8월 17일
 • วัดจัดงาน : 17 สิงหาคม
 • Time : 19:30 – 20:30
 • 时间 : 19:30~20:30
 • 時間 : 19:30~20:30
 • 시간 : 19:30~20:30
 • เวลา : 19:30 – 20:30
 • Venue : Suigo Hokusai Park, Kita Tone River Event Venue
 • 会场 : 水乡北斎公园前北利根川特设会场
 • 地點 : 水郷北齋公園前北利根川特設會場
 • 장소 : 스이고 호쿠사이공원앞 도네강 특설회장
 • สถานที่ : ด้านหน้าสวนซุยโกโฮคุเซ ลานพิเศษแม่น้ำโทเนะกาวะ
 • Number of Fireworks : around 5000
 • 花火数量 : 约5,000发
 • 煙火發數 : 約5,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 5,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 5,000 นัด
 • Inquiries : Itako Tourism Division 0299-63-1111
 • 咨询/电话 : 潮来市观光商工课: 0299-63-1111
 • 洽詢/電話號碼 : 潮來市產業觀光課: 0299-63-1111
 • 문의/전화번호 : 이타코시 산업관광과: 0299-63-1111
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : ฝ่ายการท่องเที่ยวและการค้าอำเภออิตาโกะ : 0299-63-1111

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

2019 Inashiki Summer Festival & Fireworks (Inashiki)
2018稻敷夏祭花火大会(稲敷市)
2019稻敷夏祭煙火大會(稻敷市)
2019 이나시키 여름축제 불꽃놀이 (이나시키시)
อินาชินัตสึมัตสึริ 2019 (อ.อินาชิ)
 • Date : 24th August 2019
 • 举办日期 : 2018/8/24
 • 活動日期 : 2019/8/24
 • 개최일 : 8월 24일
 • วัดจัดงาน : 24 สิงหาคม
 • Time : 19:00 – 20:30
 • 时间 : 19:00~20:30
 • 時間 : 19:00~20:30
 • 시간 : 19:00~20:30
 • เวลา : 19:00 – 20:30
 • Venue : Edosaki Sports Park
 • 会场 : 江户崎综合运动公园
 • 地點 : 江戸崎綜合運動公園
 • 장소 : 에도사키 종합운동공원
 • สถานที่ : สวนเอโดซาคิโซโกอุนโดโคเอน
 • Number of Fireworks : around 10,000
 • 花火数量 : 约10,000发
 • 煙火發數 : 約10,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 10,000발
 • จำนวนพลุ : ติดต่อ : 0296-20-1160
 • Inquiries : Inashiki Tourism Division
 • 咨询/电话 : 稻敷市观光协会: 0298-92-2000
 • 洽詢/電話號碼 : 稻敷市觀光協會: 029-892-2000
 • 문의/전화번호 : 이나시키시 관광협회: 029-892-2000
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สำนักงานคณะกรรมการบริหารอินาชินัตสึมัตสึริ : 029892-2000

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Kashima Fireworks (Kashima)
鹿嶋市花火大会(鹿嶋市)
鹿嶋市煙火大會(鹿嶋市)
가시마시 불꽃놀이 (가시마시)
เทศกาลดอกไม้ไฟอำเภอคาชิมะ (อ.คาชิมะ)
 • Date : 25th August 2019
 • 举办日期 : 2019/8/25
 • 活動日期 : 2019/8/25
 • 개최일 : 8월 25일
 • วัดจัดงาน : 25 สิงหาคม
 • Time : 19:30 – 21:00
 • 时间 : 19:30~21:00
 • 時間 : 19:30~21:00
 • 시간 : 19:30~21:00
 • เวลา : 19:30 – 21:00
 • Venue : Ofunatsu Kitaura Lake
 • 会场 : 大船津北浦湖上
 • 地點 : 大船津北浦湖上
 • 장소 : 오오후나쓰 기타우라 호수 위
 • สถานที่ : โอฟุนาทสึคิตะวุระ
 • Number of Fireworks : around 10,000
 • 花火数量 : 约10,000发
 • 煙火發數 : 約10,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 10,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 10,000 นัด
 • Inquiries : Kashima Tourism Associaton
 • 咨询/电话 : 鹿嶋市观光协会: 0299-82-7730
 • 洽詢/電話號碼 : 鹿嶋市觀光協會: 0299-82-7730
 • 문의/전화번호 : 가시마시 관광협회: 0299-82-7730
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคาชิมะ : 0299-82-7730

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Kirasse Festival Fireworks (Kamisu)
Kirase祭花火大会(神栖市)
奇拉些節煙火大會(神栖市)
기랏세 축제 불꽃놀이 (가미스시)
เทศกาลดอกไม้ไฟคิรัดเซะมัตสึริ (อ.คามิซึ)
 • Date : 25th August 2019 (scheduled)
 • 举办日期 : 8月25日 (预定)
 • 活動日期 : 8月25日(預定日)
 • 개최일 : 8월 25일(개최예정)
 • วัดจัดงาน : 25 สิงหาคม
 • Time : 20:00 – 20:45
 • 时间 : 20:00~20:45
 • 時間 : 20:00~20:45
 • 시간 : 20:00~20:45
 • เวลา : 20:00 – 20:45
 • Venue : Hasaki Coast Bathing Area
 • 会场 : 波崎海水浴场周边
 • 地點 : 波崎海水浴場周邊
 • 장소 : 하사키 해수욕장 주변
 • สถานที่ : บริเวณชายหาดฮะซาคิ
 • Number of Fireworks : around 8000
 • 花火数量 : 约8,000发
 • 煙火發數 : 約8,000発
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 8,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 8,000 นัด
 • Inquiries : Kamisu Tourism Association 0479-26-3021
 • 咨询/电话 : 神栖市观光协会: 0479-26-3021
 • 洽詢/電話號碼 : 神栖市観光協会: 0479-26-3021
 • 문의/전화번호 : 가미스시 관광협회: 0479-26-3021
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ : 0479-26-3021

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Kamisu Fireworks (Kamisu)
神栖花火大会(神栖市)
神栖煙火大會(神栖市)
가미스 불꽃놀이 (가미스시)
เทศกาลดอกไม้ไฟคามิซึ (อ.คามิซึ)
 • Date : undecided
 • 举办日期 : 未定
 • 活動日期 : 未定
 • 개최일 : 날짜 미정
 • วัดจัดงาน : ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน
 • Time : 19:00 – 20:00
 • 时间 : 19:00~20:00
 • 時間 : 19:00~20:00
 • 시간 : 19:00~20:00
 • เวลา : 19:00 – 20:00
 • Venue : Gonoike Green Space Sports Ground
 • 会场 : 神之池绿地田径竞技场
 • 地點 : 神之池綠地陸上競技場
 • 장소 : 고우노이케 연못 녹지 육상경기장
 • สถานที่ : บริเวณรอบสนามกรีฑา สวนโกโนะซึเคะอิเคะ เรียวคุจิ
 • Number of Fireworks : around 6000
 • 花火数量 : 约6,000发
 • 煙火發數 : 約6,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 6,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 6,000 นัด
 • Inquiries : Kamisu Tourism Association 0479-26-3021
 • 咨询/电话 : 神栖市观光物产:0479-26-3021
 • 洽詢/電話號碼 : 神栖市觀光協會:0479-26-3021
 • 문의/전화번호 : 가미스시 관광협회:0479-26-3021
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอคามิซึ : 0479-26-3021

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์

 

Tsuchiura All Japan Fireworks Competition
土浦全国花火竞技大会(土浦市)
土浦全國煙火競技大會(土浦市)
쓰치우라 불꽃놀이 경기 대회 (쓰치우라시)
การประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระ (อ.ซึจิอุระ)
 • Date : October 10th 2019
 • 举办日期 : 2019/10/26
 • 活動日期 : 2019/10/26
 • 개최일 : 10월 26일
 • วัดจัดงาน : 26 ตุลาคม
 • Time : 18:00 – 20:30
 • 时间 : 18:00~20:30
 • 時間 : 18:00~20:30
 • 시간 : 18:00~20:30
 • เวลา : 18:00 – 20:30
 • Venue : Sakuragawa River area (near Gakuen Bridge)
 • 会场 : 樱川畔(学园大桥付近)
 • 地點 : 櫻川畔(學園大橋附近)
 • 장소 : 사쿠라 강 근처
 • สถานที่ : ริมฝั่งแม่น้ำซากุระกาวะ (บริเวณกะคุเอนโอฮาชิ)
 • Number of Fireworks : around 20,000
 • 花火数量 : 约20,000发
 • 煙火發數 : 約20,000發
 • 쏘아올리는 불꽃 수 : 약 20,000발
 • จำนวนพลุ : ประมาณ 20,000 นัด
 • Inquiries : Tsuchiura All Japan Fireworks Competition Management Office 029-826-1111 (ext. 2705)
 • 咨询/电话 : 土浦全国花火竞技大会实行委员会: 029-826-1111(内线2705)
 • 洽詢/電話號碼 : 土浦全國煙火競技大會執行委員會: 029-826-1111(内線2705)
 • 문의/전화번호 : 쓰치우라 전국 불꽃놀이 경기 대회 실행위원회: 029-826-1111(내선2705)
 • ติดต่อ / เบอร์โทร : คณะกรรมการบริหารการประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระ : 029-826-1111(ติดต่อภายใน 2705)
 • ※如下雨:未定
 • ※如遇下雨:未定
 • ※우천시:미정
 • ※ ฝนตก : ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน

Website

web site

官方網站

문의/전화번호

เว็บไซต์