ประกาศเกี่ยวกับ ค่าเข้าชมสวน Kairakuen

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย 2019 โซน Honenbun ของสวน Kairakuen จะเริ่มเก็บค่าเข้าสวน

เราจะตั้งใจพัฒนาสวนให้ดียิ่งขึ้นให้สมกับเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ขอเชิญมาเพลิดเพลินกับสวนญี่ปุ่นที่สวยงามตลอดทั้ง 4 ฤดู!

ราคา

โดยทั่วไป

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) เด็ก (14 ปีลงไป)
300 เยน 150 เยน

คณะทัวร์ 20 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ (15 ปีขึ้นไป) เด็ก (14 ปีลงไป)
230 เยน 120 เยน

○ประตูเปิด – 9:00 เข้าชมฟรี
○ครึ่งราคาสำหรับท่านที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป
○เข้าชมฟรีสำหรับท่านที่มีกรณีดังต่อไปนี้
・ได้รับการดูแลจากหน่วยงานรัฐ
・มีหนังสือผู้พิการ(ร่วมถึงผู้ติดตามด้วย 1 ท่าน)
・มีใบรับรองว่าได้รับค่าเลี้ยงดูเนื่องจากกำลังรักษาอาการป่วย(ร่วมถึงผู้ติดตามด้วย 1 ท่าน)
โซน Honenbun ของสวน Kairakuen เริ่มเก็บค่าเข้าสวน