ข้อมูลการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทาง

 

มิโตะ – โตเกียว

  • 65 นาที โดยรถไฟ Limited Express (รถไฟด่วนพิเศษ วิ่งระหว่างเมืองในเส้นทางสำคัญ)
  • 70 นาที โดยรถยนต์ วิ่งผ่านทางด่วน Joban (ระหว่าง Mukojima IC และ Mito IC)

ทสึคุบะ – อาคิฮาบาร่า

  • 45 นาทีโดย Tsukuba Express

มิโตะ – นาริตะ

  • ประมาณ 120 นาที โดยรถยนต์

สนามบินอิบารากิ – โตเกียว

  • ประมาณ 90 นาที โดยรถยนต์