ศูนย์อวกาศทสึคุบะ・ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนไคราคุเอน・สวนดอกไม้อาชิคางะ(PDF)

ศูนย์อวกาศทสึคุบะ・ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค・สวนไคราคุเอน・สวนดอกไม้อาชิคางะ(PDF)

3 สวนดอกไม้ที่มีดอกไม้แสนสวยงาม และมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน
อีกทั้งบวกอีก 1 สถานที่เรียนรู้เพื่อเปิดกว้างโลก

Download (PDF)