โตเกียว – ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค โดยรถบัส(PDF)

โตเกียว – ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค โดยรถบัส(PDF)

เที่ยวชมดอกไม้แสนสวยงามตามฤดูกาล ณ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค
ได้อย่างง่ายดาย โดยการนั่งรถบัสจากโตเกียว

Download (PDF)