น้ำตกฟุคุโรดะ・ออนเซ็น・ศาลเจ้านิกโกโทโช(PDF)

น้ำตกฟุคุโรดะ・ออนเซ็น・ศาลเจ้านิกโกโทโช(PDF)

น้ำตกฟุคุโรดะ น้ำตกอันมีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น บริเวณนั้นมีออนเซ็นหลายแห่ง
ให้ท่านได้แช่ผ่อนคลาย 1 ในนั้นที่ไม่ควรพลาดก็คือ ออนเซ็นของ OMOIDE ROMAN-KAN
จากนั้นเที่ยวชมมรดกโลก ณ ศาลเจ้านิกโกโทโช

Download (PDF)