เที่ยวทั่วอิบารากิ ②(PDF)

เที่ยวทั่วอิบารากิ ②(PDF)

ซุยโก อิตาโกะ อายาเมะ สวนดอกไอริสริมแม่น้ำที่จะมีการจัดงาน “ซุยโก อิตาโกะ อายาเมะ มัตสึริ”
(เทศกาลชมดอกไอริส) ขึ้นทุกปีตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนมิถุนายน
จากนั้นต่อด้วยสักการะเทพเจ้าทาเคมิคะซุชิ ณ ศาลเจ้าคาชิมะ (1 ใน 3 ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต)
ปิดคอร์สของวันด้วยการเก็บผลไม้ ณ สวนมินามิคะจุเอนเก
วันที่ 2 ลุยต่อ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโออาไรจังหวัดอิบารากิ ท่านจะพบกับสิ่งมีชีวิตในโลกทะเล
ประมาณ 68,000 ตัว 580 ชนิด และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลา

Download (PDF)